Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q56: I hvilken grad er det sannsynlig at din helsetilstand vil føre til at du må redusere din arbeidsinnsats i løpet av de nærmeste 5 år?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 377
 37,7%
2 Ganske usannsynlig 259
 25,9%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 213
 21,3%
4 Ganske sannsynlig 62
 6,2%
5 Svært sannsynlig 32
 3,2%
6 Vet ikke / ikke svar 58
 5,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.