Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q55_4: I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år er alderspensjonist?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 668
 66,7%
2 Ganske usannsynlig 61
 6,1%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 40
 4,0%
4 Ganske sannsynlig 32
 3,2%
5 Svært sannsynlig 64
 6,4%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 136
 13,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.