Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q55_8: I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år er i en bedre betalt jobb?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 197
 19,7%
2 Ganske usannsynlig 179
 17,9%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 326
 32,6%
4 Ganske sannsynlig 174
 17,4%
5 Svært sannsynlig 70
 7,0%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 55
 5,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.