Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q55_9: I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år er i en jobb med mer ansvar?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 186
 18,6%
2 Ganske usannsynlig 158
 15,8%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 349
 34,9%
4 Ganske sannsynlig 186
 18,6%
5 Svært sannsynlig 69
 6,9%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 53
 5,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.