Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q55_7: I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år er utenfor arbeidslivet av andre grunner?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 531
 53,0%
2 Ganske usannsynlig 214
 21,4%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 115
 11,5%
4 Ganske sannsynlig 7
 0,7%
5 Svært sannsynlig 11
 1,1%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 123
 12,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.