Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q54: I hvilken grad kjenner du til dine pensjonsbetingelser?

Verdier Kategorier N
1 Ikke i det hele tatt 90
 9,0%
2 I liten grad 321
 32,1%
3 Til en viss grad 429
 42,9%
4 I stor grad 146
 14,6%
5 Vet ikke / ikke svar 15
 1,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.