Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q63_1: Tror du klimaendringer kommer til å få konsekvenser for jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Ingen betydning 584
 58,3%
2 Lite betydning 262
 26,2%
3 Noe betydning 75
 7,5%
4 Ganske stor betydning 25
 2,5%
5 Stor betydning 10
 1,0%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 45
 4,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.