Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q15a: I hvilken grad synes du det burde være åpenhet om lønn på din arbeidsplass?

Verdier Kategorier N
1 Full åpenhet om lønn 1576
 51,8%
2 Delvis åpenhet om lønn 1008
 33,1%
3 Ingen åpenhet om lønn 257
 8,4%
4 Vet ikke / ikke aktuelt 188
 6,2%
5 NA 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.