Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q13b: Preferanser for lønnstillegg

Verdier Kategorier N
1 Jeg ønsker at mine lønnstillegg i liten grad skal bestemmes 1009
 33,2%
2 Jeg ønsker at mine lønnstillegg i større grad skal bestemmes 1379
 45,3%
3 Jeg ønsker at mine lønnstillegg i større grad skal bestemmes 611
 20,1%
4 NA 43
 1,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.