Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q66: Mener du at situasjonen for norske arbeidstakere har blitt bedre eller dårligere det siste året?

Verdier Kategorier N
1 Klart dårligere 140
 4,6%
2 Litt dårligere 887
 29,2%
3 Som før 1160
 38,1%
4 Litt bedre 454
 14,9%
5 Mye bedre 71
 2,3%
6 Vet ikke / ikke svar 318
 10,5%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.