Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q151a_4: At arbeidet er trygt med fast inntekt Når du skal vurdere en ideell jobb, hvor viktig er følgende forhold:

Verdier Kategorier N
1 Ikke viktig i det hele tatt 11
 0,4%
2 Nokså viktig 93
 3,1%
3 Ganske viktig 470
 15,5%
4 Veldig viktig 1445
 47,5%
5 Helt nødvendig 995
 32,7%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 15
 0,5%
7 NA 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.