YS Arbeidslivsbarometer 2014-2017 besvarelser fra forskjellige respondenter basert på siste år respondenten svarte (omtrent tverrsnittdatasett)

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.