Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q63_4: Tror du EØS-avtalen kommer til å få konsekvenser for jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Ingen betydning 340
 34,0%
2 Lite betydning 279
 27,9%
3 Noe betydning 174
 17,4%
4 Ganske stor betydning 54
 5,4%
5 Stor betydning 19
 1,9%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 135
 13,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.