Datasett: Arbeidslivsbarometeret 2015

Variabelgruppe: 1. Fagforeningenes legititmitet

Variabler

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.