Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_4_3: Jeg har et visst antall oppgaver jeg må fullføre i løpet av en dag/uke/måned I hvilken grad er du enig  eller uenig i følgende påstander?

Verdier Kategorier N
1 I svært liten grad 621
 20,4%
2 2 436
 14,3%
3 3 506
 16,6%
4 4 547
 18,0%
5 5 443
 14,6%
6 I svært stor grad 476
 15,6%
7 NA 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.