Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_4_4: Jeg jobber overtid uten å registrere det for å nå målene satt for mitt arbeide I hvilken grad er du enig  eller uenig i følgende påstander?

Verdier Kategorier N
1 I svært liten grad 1422
 46,7%
2 2 421
 13,8%
3 3 313
 10,3%
4 4 375
 12,3%
5 5 214
 7,0%
6 I svært stor grad 274
 9,0%
7 NA 23
 0,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.