Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_4_1: Min arbeidsdag er ferdig etter et visst antall timer I hvilken grad er du enig  eller uenig i følgende påstander?

Verdier Kategorier N
1 I svært liten grad 346
 11,4%
2 2 295
 9,7%
3 3 309
 10,2%
4 4 514
 16,9%
5 5 608
 20,0%
6 I svært stor grad 957
 31,5%
7 NA 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.