Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q47b_2: Om natten (minst to timer mellom 22:00 og 05:00) Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 1844
 60,6%
2 Sjelden 658
 21,6%
3 Noen ganger 259
 8,5%
4 Ofte 155
 5,1%
5 Alltid 55
 1,8%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 40
 1,3%
7 NA 31
 1,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.