Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q47b_1: På kveldstid (minst to timer mellom 18:00-22:00) Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 479
 15,7%
2 Sjelden 885
 29,1%
3 Noen ganger 860
 28,3%
4 Ofte 643
 21,1%
5 Alltid 127
 4,2%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 31
 1,0%
7 NA 17
 0,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.