Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel q32x: Hvor fornøyd er du i jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Svært fornøyd 749
 24,8%
2 Ganske fornøyd 1661
 55,0%
3 Verken fornøyd eller misfornøyd 419
 13,9%
4 Ganske misfornøyd 159
 5,3%
5 Svært misfornøyd 30
 1,0%
Sysmiss 24

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3018
Manglende tilfeller 24
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.