Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q23_10: Jeg har gode ledere I hvilken grad passer følgende beskrivelser på din jobbsituasjon?

Verdier Kategorier N
1 Sterkt uenig 187
 6,1%
2 Uenig 424
 13,9%
3 Verken enig eller uenig 809
 26,6%
4 Enig 1187
 39,0%
5 Sterkt enig 377
 12,4%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 51
 1,7%
7 NA 7
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.