Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q23_2: Min inntekt er høy I hvilken grad passer følgende beskrivelser på din jobbsituasjon?

Verdier Kategorier N
1 Sterkt uenig 197
 6,5%
2 Uenig 848
 27,9%
3 Verken enig eller uenig 1186
 39,0%
4 Enig 677
 22,3%
5 Sterkt enig 109
 3,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 8
 0,3%
7 NA 17
 0,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.