Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_8: Du ønsker deg større utfordringer? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 127
 4,2%
2 Sjelden 930
 30,6%
3 Noen ganger 1347
 44,3%
4 Ofte 440
 14,5%
5 Alltid 112
 3,7%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 78
 2,6%
7 NA 8
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.