Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q30_1: Er du fornøyd med kvaliteten på arbeidet som du utfører?  Hvor ofte:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 3
 0,1%
2 Sjelden 29
 1,0%
3 Noen ganger 347
 11,4%
4 Ofte 2114
 69,5%
5 Alltid 529
 17,4%
6 Vet ikke/Ikke aktuelt 14
 0,5%
7 NA 6
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.