Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q152_4: Det er positivt at det nå blir enklere å ansette midlertidige fordi det blir lettere å prøve ut arbeidstakere Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 362
 11,9%
2 Uenig 559
 18,4%
3 Verken enig eller uenig 916
 30,1%
4 Enig 1011
 33,2%
5 Helt enig 179
 5,9%
6 NA 15
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.