Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q152_2: Midlertidige ansettelser fører til mer utrygge ansettelsesforhold Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 92
 3,0%
2 Uenig 296
 9,7%
3 Verken enig eller uenig 681
 22,4%
4 Enig 1399
 46,0%
5 Helt enig 557
 18,3%
6 NA 17
 0,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.