Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q34_3: At det er vanskelig å kombinere den jobben du har nå med et aktivt sosialt liv Hvor ofte opplever du

Verdier Kategorier N
1 Aldri 708
 23,3%
2 Sjelden 1173
 38,6%
3 Noen ganger 719
 23,6%
4 Ofte 305
 10,0%
5 Alltid 74
 2,4%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 53
 1,7%
7 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.