Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_11: Må du utføre hardt fysisk arbeid? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 1323
 43,5%
2 Sjelden 863
 28,4%
3 Noen ganger 517
 17,0%
4 Ofte 222
 7,3%
5 Alltid 80
 2,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 26
 0,9%
7 NA 11
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.