Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q34_5: Tidspress for å rekke jobben og / eller for å rekke andre forpliktelser etter jobb Hvor ofte opplever du

Verdier Kategorier N
1 Aldri 437
 14,4%
2 Sjelden 1157
 38,0%
3 Noen ganger 871
 28,6%
4 Ofte 416
 13,7%
5 Alltid 85
 2,8%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 63
 2,1%
7 NA 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.