Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q55_9: Er i en jobb med mer ansvar I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år:

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 557
 18,3%
2 Ganske usannsynlig 585
 19,2%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 1022
 33,6%
4 Ganske sannsynlig 556
 18,3%
5 Svært sannsynlig 115
 3,8%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 195
 6,4%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.