Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q571: I hvilken grad er du bekymret over muligheten til å miste jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Jeg er ikke bekymret i det hele tatt 1769
 58,2%
2 Jeg er litt bekymret 737
 24,2%
3 Jeg er noe bekymret 336
 11,0%
4 Jeg er meget bekymret 110
 3,6%
5 Vet ikke / ikke svar 77
 2,5%
6 NA 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.